Počet tras

12

Počet účastníků

98

Počet žen

23

Počet mužů

75